Tư vấn 24/7

0988 667 672

Dự án: LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG HÃNG GI INSTRUMENT (CANADA)

1. ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG TUABIN

Thông tin: http://3tengineering.com.vn/San-pham/dong-ho-do-luu-luong-dang-tuabin-canada-gilt-ad1393.html

 

2. ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG TUABIN GIÀNH CHO GAS

Thông tin: http://3tengineering.com.vn/San-pham/dong-ho-do-luu-luong-dang-tuabin-chuyen-dung-cho-gas-canada-gigt-ad1395.html

 

3. THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NƯỚC

Thông tin: http://3tengineering.com.vn/San-pham/THIET-BI-PHAN-TICH-NUOC-CANADA-G7-ac1030.html

 

4. ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG VOTEX

Thông tin: http://3tengineering.com.vn/San-pham/dong-ho-do-luu-luong-dang-votex-canada-givo-ad1386.html

 

5. ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG SÓNG SIÊU ÂM (ULTRASONIC FLOWMETER)

Thông tin: http://3tengineering.com.vn/San-pham/thiet-bi-do-luu-bang-song-sieu-am-cam-tay-canada-giwu-ad1390.html

 

5. ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ

Thông tin: http://3tengineering.com.vn/San-pham/dong-ho-do-luu-luong-dien-tu-gi-canada-ad2436.html

Bài Viết Liên Quan