Tư vấn 24/7

0988 667 672

Đồng Hồ Đo Lưu Lượng Dạng Nhựa Acrylic Vf100

Service:

Water, Air

Body Material:

Acrylic plastic

Float Material:

Magnet cover with polypropylene (P.P or SS316)

Alarm Switch:

One or Two setting points, form A N.O. type bistable reed switch

Siwtch Rating:

AC 125V  0.5A / DC 100V 10W / Max. DC 250V < 40mA

Flow Direction:

Bottom to Top

Giá Liên hệ

Mô Tả Chi Tiết

Sản Phẩm Liên Quan