Sản phẩm

Đồng hồ chuyên dùng đo lưu lượng Gas

Đồng hồ chuyên dùng đo lưu lượng Gas

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: GITM
Giá: Liên hệ
Thiết bị đo lưu lượng nhiệt Gi (CANADA)

Thiết bị đo lưu lượng nhiệt Gi (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: GITM
Giá: Liên hệ
Thiết bị đo chênh áp

Thiết bị đo chênh áp

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: GIWP
Giá: Liên hệ
CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ

CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ

 • Xuất xứ:
 • Hãng sản xuất:
 • Model:
Giá: Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG TURBIN

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG TURBIN

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: GILT-S
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ

 • Xuất xứ:
 • Hãng sản xuất:
 • Model:
Giá: Liên hệ
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH OXY (CANADA)

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH OXY (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: AIM1000
Giá: Liên hệ
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH OXY

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH OXY

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: AIM1000
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ NƯỚC DẠNG CƠ

ĐỒNG HỒ NƯỚC DẠNG CƠ

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: LXLC
Giá: Liên hệ
Đồng hồ nước dạng cơ

Đồng hồ nước dạng cơ

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: LXLC
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ NƯỚC DẠNG ĐIỆN TỬ

ĐỒNG HỒ NƯỚC DẠNG ĐIỆN TỬ

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: GIYO
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ NƯỚC DẠNG ĐIỆN TỬ (ULTRASONIC WATER METER)

ĐỒNG HỒ NƯỚC DẠNG ĐIỆN TỬ (ULTRASONIC WATER METER)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: GIYO
Giá: Liên hệ
© Copyright 2019 3TENGINEERING.COM.VN Designed byVIỄN NAM
3T Engineering chuyên cung cấp đồng hồ đo lưu lượng và đo báo mức