THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NƯỚC CANADA (G7)

Cảm biến Amonium và Nitrate SC9400 (CANADA)

Cảm biến Amonium và Nitrate SC9400 (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: Gi instrument
 • Model: SC9400
Giá: Liên hệ
Cảm biến Clo trong nước SC9184 (CANADA)

Cảm biến Clo trong nước SC9184 (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: Gi instrument
 • Model: SC9184
Giá: Liên hệ
Cảm biến đo độ dẫn điện và lượng muối trong nước SC7983 (CANADA)

Cảm biến đo độ dẫn điện và lượng muối trong nước SC7983 (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: Gi instrument
 • Model: SC7983
Giá: Liên hệ
Cảm biến đo độ đục và chất rắn lơ lửng trong nước SC7340(CANADA)

Cảm biến đo độ đục và chất rắn lơ lửng trong nước SC7340(CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: Gi instrument
 • Model: SC7340
Giá: Liên hệ
CẢM BIẾN ĐO ĐỘ MẶN SC7983 (GI INSTRUMENTS)

CẢM BIẾN ĐO ĐỘ MẶN SC7983 (GI INSTRUMENTS)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: SC7983
Giá: Liên hệ
CẢM BIẾN ĐO ĐỘ pH SC9836 (CANADA)

CẢM BIẾN ĐO ĐỘ pH SC9836 (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: Gi instrument
 • Model: SC9836
Giá: Liên hệ
Cảm biến đo lớp bùn dưới nước SC8500(CANADA)

Cảm biến đo lớp bùn dưới nước SC8500(CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: SC8500
Giá: Liên hệ
Cảm biến đo lượng mưa SC8200 (CANADA)

Cảm biến đo lượng mưa SC8200 (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: SC8200
Giá: Liên hệ
Cảm biến đo lượng PAH và lượng dầu trong nước SC9260 (CANADA)

Cảm biến đo lượng PAH và lượng dầu trong nước SC9260 (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: Gi instrument
 • Model: SC9260
Giá: Liên hệ
Cảm biến độ oxi hóa khử của chất lỏng SC9362 (CANADA)

Cảm biến độ oxi hóa khử của chất lỏng SC9362 (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: GI instrument
 • Model: SC9362
Giá: Liên hệ
Cảm biến huỳnh quang oxi hòa tan SC7450 (CANADA)

Cảm biến huỳnh quang oxi hòa tan SC7450 (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: Gi instrument
 • Model: SC7450
Giá: Liên hệ
Cảm biến phân tích quang phổ UV SC7100 (CANADA)

Cảm biến phân tích quang phổ UV SC7100 (CANADA)

 • Xuất xứ: Canada
 • Hãng sản xuất: Gi instrument
 • Model: SC7100
Giá: Liên hệ
© Copyright 2019 3TENGINEERING.COM.VN Designed byVIỄN NAM
3T Engineering chuyên cung cấp đồng hồ đo lưu lượng và đo báo mức