Đồng hồ đo lưu lượng dạng cơ

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE (ỐNG KIM LOẠI) BF300

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE (ỐNG KIM LOẠI) BF300

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: BF300
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE (ỐNG KIM LOẠI) BF300E

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE (ỐNG KIM LOẠI) BF300E

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: BF300E
Giá: Liên hệ
THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG BẰNG NHỰA (DẠNG HIỂN THỊ) BPF300

THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG BẰNG NHỰA (DẠNG HIỂN THỊ) BPF300

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: BPF300
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE (ỐNG KIM LOẠI) BR250S

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE (ỐNG KIM LOẠI) BR250S

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: BR250S
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG METAL TUBE

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG METAL TUBE

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: OF100
Giá: Liên hệ
CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG

 • Xuất xứ: Hong Kong
 • Hãng sản xuất: BOLONG
 • Model: BFS
Giá: Liên hệ
CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG DẠNG PÍT TÔNG F35R

CÔNG TẮC LƯU LƯỢNG DẠNG PÍT TÔNG F35R

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: F35R
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG NHỰA ACRYLIC DS-series

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG NHỰA ACRYLIC DS-series

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: DS-series
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE (ỐNG KIM LOẠI) DF_Series

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE (ỐNG KIM LOẠI) DF_Series

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: DF_Series
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG DẠNG METAL TUBE

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: MB100E
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG MASS FLOW METER

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG MASS FLOW METER

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: THF
Giá: Liên hệ
ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG (MASS FLOW METER)

ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG (MASS FLOW METER)

 • Xuất xứ: Đài Loan
 • Hãng sản xuất: New-flow
 • Model: TAF
Giá: Liên hệ
© Copyright 2019 3TENGINEERING.COM.VN Designed byVIỄN NAM
3T Engineering chuyên cung cấp đồng hồ đo lưu lượng và đo báo mức